1. Docker 설치

curl -sSL https://get.docker.com | sh


2. docker 사용자 그룹 설정

sudo usermod -aG docker pi

logout

groups

groups 명령으로 docker가 존재하는지 확인.


3. sjva 이미지 다운로드

docker pull soju6jan/sjva:0.2-arm32v7


4. sjva 컨테이너 설치

docker run --name sjva -p 9999:9999 --restart=always -v /root/SJVA_docker:/app/data -v /:/host soju6jan/sjva:0.2-arm32v7


5. SJVA 접속 (라즈베리파이 http://IP주소:9999)

+ Recent posts